Den Nya Tidens lekfulla astrologi!

Astrologin är en mångtusenårig vetenskap som hängt med ända till våra dagar. Den är ett värdefullt hjälpmedel för självkännedom och för att navigera i denna jordiska tillvaro. Att intresset för astrologi har ökat markant på senare år beror på att vi befinner oss i övergången till Den Nya Tiden – Vattumannens Gyllene Tidsålder på jorden. Detta är en utmanande tid, eftersom  frekvenshöjningen gör att ”mörkret” blir synligt inom oss och i vår värld. Astrologin kan hjälpa oss igenom denna process. Vi får verktyg att använda oss av i metamorfosen från larv till fjäril.

Allt genomgår en utveckling, så även astrologin. Den astrologi som människan tillämpade på medeltiden skiljer sig väldigt mycket från dagens astrologi. Men mycket av det traditionella har levt kvar ”av bara farten” trots att det egentligen stämmer dåligt överens med den verklighetsuppfattning vi nu har. 

Det finns idag många olika typer av astrologi och varje astrolog utvecklar sitt eget sätt att tolka planeternas och stjärntecknens energier. Själv arbetar jag mest med det skrivna ordet – jag skriver astrologiska tolkningar om varje nymåne och fullmåne med mera. Dessa texter finns att läsa på min facebooksida ”Lisa Aurelius – Guldsolen Astrologi” samt i bloggen på hemsidan www.lisaaurelius.com. 

Mitt astrologiska skrivande har förändrats med åren och numera blir det mycket inslag av humor och lekfullhet. Jag brukar framställa de olika planeterna som karaktärer med mänskliga egenskaper. Så det blir lite som ”astrologiska sagor” av det hela! Många läsare har uttryckt att de uppskattar denna lekfulla stil. Ofta får jag kommentarer så som: ”Jag kan inte så mycket om astrologi – men jag förstår ändå.” 

Jag använder mig mycket av metaforer (bildspråk) i mitt skrivande och det gör det lättare att ta till sig. Och så skriver jag alltid från hjärtat, vilket människor känner. När en text är skriven från hjärtat så berör det hjärtat hos läsaren. Jag brukar uppfyllas av en stark energi i hjärtat medan jag skriver och det är så roligt eftersom jag själv inte i förväg vet vad det ska bli. Det kommer inre bilder och ord i en strid ström och fingrarna får ofta kämpa för att hinna med dansen över tangentbordet! Det händer att jag börjar skratta medan jag skriver.

Jag har börjat kalla min astrologi ”Den Nya Tidens lekfulla astrologi”. Jag funderar ibland på vad det är som gör att många gillar mitt sätt att skriva och jag har kommit fram till att det har att göra med den barnsliga livsglädje som förmedlas genom texten. Mitt motto är: ”Livsglädje är vår sanna natur!”. När vi är barn är vi levande och fria. Sedan förlorar många människor en stor del av barnasinnet. Känslor och sinnesintryck trubbas av, och livet blir inte längre lika levande. Men själens sanna natur är livsglädje och den andliga utvecklingsresan vill föra oss tillbaka till denna rena upplevelse av LIV.

Enligt bibeln så har Jesus sagt: ”Den som inte tar emot guds rike som ett barn, kommer aldrig dit in.” Jag förstår precis vad som menas med det. Barnet är den levande delen av oss. I Den Nya Tiden återupprättar vi kontakten med denna rena, sprittande livsenergi som är vår sanna natur!

För att nå sitt inre ljus och glädje, behöver man först gå igenom sitt mörker. Detta är en process som tar tid – mörkret kommer i lagom portioner som vi får möta och transformera. Om man har en välkomnande inställning till detta, så går processen ofta snabbt. Om vi däremot gör motstånd och inte vill ”se” det obehagliga som väckts inom oss, så håller vi kvar mörkret. 

Min nya bok ”Den Gyllene Astrologin – från Mörker till Ljus” är skapad som ett hjälpmedel på uppstigningsresan. Som jag ser det så finns det hos varje planet och stjärntecken en högre och en lägre oktav. Den högre oktaven kallar jag ”gyllene” och i denna tid är det meningen att vi ska utveckla denna gyllene version av alla stjärntecken och planeter.

Här är det viktigt att belysa att vi alla har ALLA stjärntecken och planeter inom oss. Man brukar ju inom traditionell astrologi säga: ”Jag är Vädur, du är Vattuman”, men detta syftar bara på våra soltecken. Varje individ har samtliga stjärntecken och planeter i sitt horoskop – och dessa är ”modeller” för våra mänskliga egenskaper som nu genomgår en uppstigningsprocess. Genom att vi var och en gör vår inre transformationsprocess och uppstigningsresa, föder vi tillsammans Vattumannens Gyllene Tidsålder på jorden!

Den yttre världen är en spegelbild av det inre. Du ÄR Merkurius, Venus, Pluto och alla de andra – de är olika aspekter av DIG. Genom att förändra din inre verklighet, förändrar du världen! Det finns många sätt att medvetet ”jobba på” sin uppstigning – astrologi är ett av dem. Det handlar om att medvetandegöra – själva medvetenheten är A och O. 

När vi är villiga att SE på vårt inre utan skygglappar så går processen som på räls. När vi inte vill se, bromsas den upp. I takt med att du förlöser dina skuggsidor får du alltmer tillgång till ditt ljus och din glädje. Och din sanna kraft! När du befriar dig från rädslor som hållit dig tillbaka, kan du släppa fram dina gåvor fullt ut. Då jublar hela Universum, för Universum vill att varje själ ska befrias och blomma ut!

Vi är modiga själar som kommit till jorden i denna tid då mörkret kulminerar parallellt med att det nya livet spricker upp. Vi gör en fantastisk insats, var och en, genom att ta hand om vårt eget mörker. Den Nya Jorden skulle inte kunna ta form utan oss. 

Något som kan vara mycket kraftfullt är att visualisera att du har en sol i hjärtat. En varm, gyllengul sol som fyller upp hela din bröstkorg och strålar ut till världen. Du kan också visualisera denna inre sol hos människor som du möter. Detta är inte bara fantasi, utan faktiskt verklighet. Alla har solen i hjärtat, men inte så många vet om det. Och så länge man inte uppmärksammar solen, så är den oftast liten och svag. Men ju mer vi känner solen i hjärtat, desto mer växer den. I framtiden kommer vi alla gå omkring med strålande hjärtan!

Inom astrologin anses Solen vara maskulin. Fader Sol. På gamla bilder från medeltiden avbildas solen som en sträng gubbe. Detta avspeglar den tidens verklighetsuppfattning. Nu lever vi på 2020-talet (talet 20 representerar i Mayakalendern ”Ahau” = Ljus!) och Solen har förändrats. Jag upplever att Solen idag har integrerat även den feminina energin och är BÅDE yin (feminin) och yang (maskulin)!

I somras när vi skulle skapa omslaget till min bok Astrokalendern 2023, gick jag ut med en förfrågan i facebookgruppen Astrokalendern, om någon kände sig kallad att måla en bild av Den Nya Tidens Sol. En kvinna som heter Carin Persson nappade och skapade efter mina önskemål en solbild som sedan blivit min logga. Denna sol har ett vänligt  ansikte som uttrycker kärlek, glädje och visdom. Den har en blomma i tredje ögat, vilket visar Den Nya Människans blomning! Solen representerar ju inom astrologin ”jaget”.

Sann astrologisk kunskap kan du inte enbart läsa dig till – det är en inre upplevelse. Genom att följa astrologin i ditt dagliga liv, lär du känna de olika energierna och upplever dem inom dig, som en inre verklighet. Månen är den som rör sig snabbast, så att följa Månens resa genom zodiaken är ett bra sätt att lära känna de olika stjärntecknens energier. Månen befinner sig cirka 2,5 dygn i varje stjärntecken. Med hjälp av en astrologisk kalender blir det enkelt att följa dessa skiften. 

I Astrokalendern 2023 finns även alla konjunktioner med, det vill säga mötena mellan planeterna. (Inom astrologin benämns även Solen och Månen som planeter.) Eftersom Månen passerar genom hela zodiaken, alla 12 stjärntecknen, på en månad, kommer hon varje månad att ha ett möte med varje planet. För Solens del tar ett varv ett år, så Solens möten med de olika planeterna sker normalt en gång om året, men för Merkurius och Venus del blir det oftare, på grund av dessa planeters omloppsbanor. Månen och Solen har förstås sitt månatliga möte – det är detta vi kallar Nymåne!

Att följa Månens cykler har människan gjort i alla tider. Man har exempelvis känt till att Nymåne är en bra tid för sådd och Fullmåne en bra tid för skörd. Denna rytm hittar vi nu tillbaka till, genom att medvetet följa astrologin. Vi använder Nymånens energi för ”sätta nya frön”, så som att inleda nya projekt eller liknande. Vid Fullmåne är det något som når sin fullbordan. Då är det bra att släppa taget, som frukt som faller från trädet. Ofta rör det sig om gamla tankar, programmeringar och blockeringar som vi släpper taget om. Fullmåne är därmed en utmärkt tid för healing! 

Under varje måncykel finns även två halvmånar. Halvmåne är en bra tidpunkt att stanna upp och reflektera. Solen och Månen står nu i 90-gradersvinkel till varandra, så kallad kvadratur. Detta är en utmanande aspekt, och vad utmaningen består i har bland annat att göra med i vilka stjärntecken som Solen och Månen befinner sig. Allt detta kan du se i Astrokalendern. Jag bjuder även på alla gradtalen, så att du som har din egen astrologiska födelsekarta kan se hur det är relaterat till ”dina egna” planeter. 

Jag rekommenderar varmt att du skaffar dig din egen födelsekarta. Det kan du enkelt och kostnadsfritt göra på internet. Sök på ”free horoscope” och fyll i dina födelseuppgifter. Du behöver även veta klockslaget för din födelse. Om du inte har din födelsetid, kan du kontakta sjukhuset där du föddes. Uppgiften ska finnas i din mammas journal. Det går förstås att följa astrologin utan att koppla den till sitt personliga horoskop, men det är värdefullt att veta när något berör dig extra starkt personligen, exempelvis då en Fullmåne infaller nära din Sol eller Måne.

Varje år har normalt en Fullmåne i varje stjärntecken. (I ett av tecknen kan det bli två Fullmånar, eftersom ett år faktiskt inte har 12 måncykler utan 13.) Fullmåne är som sagt en bra tid för healing och jag har i min bok lyft fram detta, genom att föreslå att du vid Fullmånen i ett visst stjärntecken har en medveten intention att släppa taget om den lägre oktaven av det stjärntecknet och öppna dig för den högre, gyllene oktaven. Exempelvis: ”Vid Fullmånen i Vågen släpper vi taget om den lägre oktaven av Vågen – den konflikträdda varelsen som hela tiden försöker anpassa sig för att vinna andras gillande. Vi släpper fram den Gyllene Vågen – som vet sitt eget värde, sina egna gränser och sina egna behov. Som vågar hävda sin egen vilja, i vetskap om att när vi är sanna och ärliga infinner sig alltid harmoniska lösningar där ALLA får sina behov tillgodosedda. Detta är Universums natur!”

Astrologin utvecklas i takt med att vi utvecklas – och det gäller att hänga med i den utvecklingen. Själv försöker jag att förutsättningslöst öppna mig för nya infallsvinklar som kommer till mig. Ett exempel är det som jag nämnde ovan; att jag upplever Solen som mer androgyn, inte en fadersgestalt. Det är ganska intressant detta med himlakropparnas ”könstillhörighet”. Nog är det lite märkligt att alla planeterna förutom Venus och Månen inom astrologin anses maskulina. (Med undantag av Merkurius som brukar anses androgyn.) Detta är förstås influerat av det patriarkala systemet – ungefär som att alla huvudfigurerna i de gamla Kalle Anka-tidningarna är killar. Men faktum är att energin faktiskt KÄNNS maskulin hos de flesta planeterna. Det finns dock en planet som, enligt min upplevelse, definitivt  har ”hamnat fel” i könstillhörigheten – och det är NEPTUNUS. 

Neptunus är den högre oktaven av Venus – jag brukar kalla henne ”Venus storasyster”. Neptunus skildras på gamla målningar som havsguden med en harpun eller treudd i handen och ett hårt ansiktsuttryck. Detta är totalt missvisande – Neptunus är den Allomfattande Kärleken! Vi borde kanske döpa om henne till ”Neptuna”, tänker jag, och avbilda henne som en sjöjungfru med böljande hår i ett rosa kärlekshav? Eller ett gyllene, förstås! Den högsta oktaven av Neptunus är Det Gyllene Havet som omfattar ALLT.

Utdrag ur boken ”Den Gyllene Astrologin: Från Mörker till Ljus”:

EN GYLLENE FRAMÅTBLICK – ÅRET 2032

År 2032 är en milstolpe i Den Gyllene Evolutionen. När vi kommit dit lär vi med tydlighet kunna uppleva att Den Gyllene Tidsåldern verkligen är här, när vi ser oss omkring i världen. Så vad är det vi kommer att kunna se? 

Tja, det är som bekant Vattumannens energi som sätter tonen för den Nya Världen. Vattumannen handlar om frihet, självständighet OCH gruppgemenskap. Många av oss har visioner om att det kommer att växa upp mindre lokalsamhällen där människor lever i harmoni med naturen. Själv har jag min bild av ”smurfbyar” som hängt med mig ända sedan barndomen. Jag ser hur människorna är som glada smurfar som dansar ringdans, snickrar, målar och odlar. 

Pluto kommer att befinna sig i Vattumannen ända till 2044 och hjälpa oss att etablera allt det Nya som ska ta form. Året 2032 sker flera astrologiska händelser som är verkligt sensationella och talar för att ett stort skifte kommer att äga rum detta år. I boken Den Gyllene Astrologin finns ett kapitel om vad som utspelar sig på stjärnhimlen 2032.

Lisa Aurelius – Guldsolen Astrologi