Astrologi

Astrologi är ett värdefullt hjälpmedel för att på ett medvetet sätt följa med i de utvecklingsprocesser som pågår inom oss och i den yttre världen. Astrologi är en mångtusenårig vetenskap som i denna tid fått en renässans, eftersom den så effektivt hjälper oss i denna utmanande fas i evolutionen.

AstrologiVi befinner oss under dessa år (2012–2032) i övergången till Vattumannens Gyllene Tidsålder på Jorden. Det är en prövande tid, då Mörkret i den yttre världen eskalerar i takt med att Ljuset inom oss blir starkare och starkare. 

När Ljuset ökar, kommer allt som varit undanträngt upp till ytan för att kunna förlösas och befrias. Det mänskliga medvetandet genomgår en metamorfos och Uppstigning som sedan avspeglas i den yttre världen. Det gäller att våga möta det mörka och smärtsamma som väcks inom oss och att kunna omfamna det med kärlek och medkänsla. Då sker en transformation.

Eftersom vi skapar vår egen verklighet, som medskapare med Universum, är det viktigt att fokusera på det som ger oss glädje och kraft och håller vår frekvens hög. Astrologin gör det lättare att förstå vad som händer och följa med i de energiskiften som sker. För många av oss är detta utvecklingsskede en bergochdalbana i känslolivet – och astrologin gör det lättare att navigera genom guppen och svängarna, topparna och dalarna.

En astrologisk kalender underlättar för dig som vill följa astrologin i ditt dagliga liv. ASTROKALENDERN 2023 är en kombinerad astrologibok och veckokalender. (Läs mer om den på startsidan!) Boken säljs nu till rabatterat pris hos bl.a. Paneter och Tarotshop: https://www.paneter.se/astrokalendern-2023

Gå gärna med i facebook-gruppen ASTROKALENDERN där jag regelbundet publicerar astrologiska texter (vissa är av det kortare slaget och delas ej i bloggen här på sidan). https://www.facebook.com/groups/978885445919665