MEDITATION

Meditation vid Nymånen i Lejonet 4/8

🧡 TACK alla 545 deltagare i meditationen vid Blåmånen! 🧡 Nästa tillfälle blir vid Nymånen som infaller på 12° Lejonet söndag 4/8, några dagar innan den årliga Lejonportalen når sitt fulla öppnande 8/8. Ett ”Guds Finger” pekar på kärleksplaneten Venus som står på Lejonets sista grad, där Lejonenergin kulminerar! ⭐️

Detta är en mäktig Nymåne – i sextil till Mars och Jupiter i Tvillingarna, och i trigon till Månens Norra Nod i Väduren. Nymånen infaller på det exakta klockslaget 13:13. Talet 13 är i Mayakalendern ”Ometeotl” – Guden och Gudinnan i union. Ta fram Lejonelden i dig! Den behövs så väl i denna tid! ⭐️

Lejonet representerar din Inre Sol, ditt Själsljus. Vi behöver alla stråla ut vårt Sanna Ljus – gör allt du kan för att locka fram det! Ägna dig åt sådant som ger dig Glädje i Hjärtat. Lejonet styr över Hjärtat och passionen. Följ ditt Hjärtas drivkraft! Ta vara på den kreativa elden! ⭐️

Meditationen äger som vanligt rum kl. 21.00–21.30. Vi tar emot ljuskoder och healing från Ljuset som vi alla är en del av och vi visualiserar Den Nya Jorden i kärlek och harmoni. Tillsammans skapar vi ett allt starkare ljusfält som transformerar både oss och världen. ⭐️

Ingen kostnad. Alla kan delta. Anslut dig i Hjärtat, där du är. Klicka på ”Kommer” på eventsidan: https://www.facebook.com/share/qXbLuKHUedH7wm2B/ ⭐️

❤️ MEDITATIONEN ❤️

Vi kopplar oss samman med Gaias kristallnätverk av gyllene ljus – Den Nya Jorden. (Du kan föreställa dig detta som ett gyllene rutnät runt Jorden.) ⭐️

Vi skapar en Ljuspelare mellan vårt eget Hjärta, Moder Jords Hjärta (kristallkärna) och Den Stora Centralsolen/Galaktiska Centret högt där ovan. Ljuspelaren kommer in genom din hjässa och ut genom dina fötter, ner i Jorden. Visualisera gärna en diamant i ditt Hjärta, en diamant i Jordens Hjärta och en diamant i Centralsolen – och håll din ljuspelare mellan dessa. ⭐️

Vi kopplar oss samman med Omberg som är Sveriges Hjärtchakra – och även en energikanal till Gaias Högre Hjärta (det 13:e chakrat) i Jordens mitt. Ommas medvetande finns i oss alla och väcks upp alltmer när vi stiger i frekvens och våra Hjärtchakran expanderar. ⭐️

Det Högre Hjärtat hos oss människor är beläget mellan hjärtchakrat och halschakrat (vid tymuskörteln) och handlar om att Uttrycka sitt Hjärtas röst, Tala sin Sanning. Detta chakra håller nu på att aktiveras mer och mer, vilket är en förutsättning för inträdet i Vattumannens Gyllene Tidsålder. ⭐️

Det Högre Hjärtats färger är smaragdgrönt och magenta/rosa, som bär energin av Gudomlig Feminin (smaragdgrön) OCH Gudomlig Maskulin (magenta). Se hur dessa färger blandas i ditt Högre Hjärta. När de blandas blir de till Guld. Om du vill kan du använda mantrat ”OMMA” eller ”OM MA”. ⭐️

Vi visualiserar bilder av Den Nya Jorden – en värld som är ren och oförstörd, med underbar natur, frisk luft och rent, kristallklart vatten. Det Nya Paradiset där vi människor är lyckliga och fria och lever i fullständig harmoni med oss själva, varandra, djuren och naturen. En värld där vi har roligt tillsammans! Se DIG SJÄLV leva i denna underbara Skapelse! Gör dessa bilder så levande som möjligt och känn glädjen i ditt Hjärta. ⭐️

Uttala gärna att du är redo att stiga igenom portalen till den Gyllene Tidsåldern och leva i den 5:e dimensionen! ⭐️

❤️ OBS! Det är ingen live-sändning, utan vi mediterar enskilt, sammankopplade via Hjärtat och Ljusfältet.

Vi ses i Hjärtat! 💚

OM MEDITATIONERNA

Vid varje Nymåne och Fullmåne är vi hundratals ljusarbetare som mediterar för Uppstigningen till Vattumannens Gyllene Tidsålder. Vi har gjort detta sedan våren 2019. Alla som känner sig kallade i Hjärtat är välkomna att ansluta sig till dessa meditationer, som brukar vara mycket kraftfulla ljusmanifestationer. 

Vi tar emot ljuskoder och healing från Ljuset som vi alla är en del av och vi visualiserar Det Nya Paradiset som kommer att utvecklas på Jorden. Ljusfältet växer sig allt starkare för varje meditation – och transformerar både oss och världen!

Den gemensamma distansmeditationen äger rum klockan 21.00–21.30 på Nymåne- och Fullmåne-dagar, men du kan förstås göra denna meditation vid annan tidpunkt. Gärna en liten stund varje morgon, så är du uppkopplad med fältet inför dagen. 

Du gör en ”kosmisk centrering” genom att koppla in ljuspelaren mellan ditt Hjärta, Moder Jords Hjärta och Det Kosmiska Hjärtat. Och du kopplar dig till Den Nya Jordens energifält. Se mer detaljerad beskrivning i evenemangstexten för nästkommande meditation (här ovan).