Meditation vid Fullmånen i Vattumannen 12 augusti

Meditation fullmåneDistansmeditation vid Fullmånen i Vattumannen fredag 12/8 2022. Den intensiva energi som byggts upp under de senaste veckorna når nu sin kulmen! Ett dynamiskt STORKORS bildas på himlen mellan Solen i Lejonet, Månen i Vattumannen, Norra Noden + Uranus i Oxen och Södra Noden i Skorpionen. – En kraft som uppmanar dig att BRYTA DIG FRI!

Detta är också det datum då Lejonportalen anses avslutas för denna gång. (26/7–12/8, med den Stora öppningen 8/8.) Fullmånen infaller på 19° Vattumannen. Vattumannen är energin för Den Nya Tiden – nu når vi en milstolpe på vår resa in i Det Nya! De frön som såddes vid Nymånen i Vattumannen 1 februari 2022 går nu till frukt. Vad är det dags att skörda i Ditt Liv?

Meditationen äger som vanligt rum kl. 21.00–21.30.

Vi tar emot ljuskoder och healing från Ljuset som vi alla är en del av. Tillsammans skapar vi ett allt starkare ljusfält som transformerar både oss och världen!

 ❤️ MEDITATIONEN ❤️

Vi kopplar oss samman med Gaias kristallnätverk av gyllene ljus – Den Nya Jorden! (Du kan föreställa dig detta som ett gyllene rutnät runt Jorden.)

Vi skapar en Ljuspelare mellan vårt eget Hjärta, Moder Jords Hjärta (kristallkärna) och Den Stora Centralsolen/Galaktiska Centret högt där ovan. Ljuspelaren kommer in genom din hjässa och ut genom dina fötter, ner i Jorden. Visualisera gärna en diamant i ditt Hjärta, en diamant i Jordens Hjärta och en diamant i Centralsolen – och håll din ljuspelare mellan dessa.

Vi kopplar oss samman med Omberg som är Sveriges Hjärtchakra – och även är en energikanal till Gaias Högre Hjärta (det 13:e chakrat) i Jordens mitt. Ommas medvetande finns i oss alla och väcks upp alltmer när vi stiger i frekvens och våra Hjärtchakran expanderar. Det Högre Hjärtat hos oss människor är beläget mellan hjärtchakrat och halschakrat (vid tymuskörteln) och håller nu på att aktiveras, mer och mer. Dess färger är smaragdgrönt och magenta/rosa, som bär energin av Gudomligt Feminin (smaragdgrön) OCH Gudomligt Maskulin (magenta). Se hur dessa färger blandas i ditt Högre Hjärta. När de blandas blir de till Guld. Om du vill kan du använda mantrat ”OMMA” eller ”OM MA”.

Vi visualiserar bilder av Den Nya Jorden – en värld som är ren och oförstörd, med underbar natur, frisk luft och rent, kristallklart vatten. Det Nya Paradiset där vi människor är lyckliga och fria och lever i fullständig harmoni med oss själva, varandra, djuren och naturen. En värld där vi har roligt tillsammans! Se DIG SJÄLV leva i denna underbara Skapelse! Gör dessa bilder så levande som möjligt och känn glädjen i ditt Hjärta.

Uttala gärna att du är redo att stiga igenom portalen till den Gyllene Tidsåldern och leva i den 5:e dimensionen!

 ❤️ OBS! Det är ingen live-sändning, utan vi mediterar enskilt, sammankopplade via Hjärtat och Ljusfältet.

Vi ses i Hjärtat! 💚

Länk till meditationen på facebook:  https://www.facebook.com/events/1867932070073086