Astrologi – vad ska det vara bra för?

Ja, vad ska man egentligen ha astrologi till? Varför finns astrologi och varför har det blivit så populärt? 

Tja, astrologi var populärt redan för tusentals år sedan, och att det lever kvar än idag vittnar om dess relevans. Astrologi är en sann vetenskap som kan vara ett värdefullt hjälpmedel för människan under hennes utvecklingsresa till att lära känna sig själv och navigera i denna jordiska tillvaro. 

Att intresset för astrologi har ökat på senare år beror på att vi är på väg in i Vattumannens Gyllene Tidsålder där människan genomgår en transformation från larv till fjäril, så att säga. Astrologin kan hjälpa oss att medvetandegöra och förstå denna inre process.

Den astrologi som de flesta av oss först kommer i kontakt med är de ytliga veckohoroskop eller dagshoroskop som finns i tidningarna. Dessa texter måste förstås vara väldigt allmänt skrivna och de utgår enbart från Soltecknen, alltså det stjärntecken som Solen var i då du föddes. 

Man säger att ”du är Vattuman”, jag är Vädur” – men detta visar bara våra Soltecken. Alla de andra planeterna har också en position i födelsehoroskopet. Och de bildar vinklar till varandra, så kallade aspekter, vilket gör det hela mycket komplext. En skicklig astrolog kan hjälpa dig att tolka ditt horoskop – men du kan också lära dig att själv göra det. Och frågan är om det inte är du själv som kan göra den bästa tolkningen? För vem har den bästa inblicken i ditt liv och din personlighet om inte du?

Mitt eget intresse för astrologi väcktes i sena tonåren. Jag gick till biblioteket och lånade alla astrologiböcker jag kunde hitta. Det var lätt för mig att ta till mig och lära mig astrologins grunder. Senare har jag förstått att det berodde på att detta inte var något nytt för mig – astrologi är något som jag sysslat mycket med i tidigare livstider.

Sann astrologisk kunskap kan du inte enbart läsa dig till. Det är en INRE upplevelse; du lär med tiden känna de olika energierna och upplever dem inom dig, som en inre verklighet. Det är så jag jobbar när jag skriver mina astrologiska texter. 

Alla planeter och stjärntecken representerar olika energier – och de olika astrologiska händelserna kan beskrivas genom att leva sig in i dessa energier. När jag exempelvis ska skriva en text om Nymånen i Jungfrun så tittar jag på hur den astrologiska kartan ser ut vid den tidpunkten – i vilka stjärntecken de olika planeterna befinner sig och vilka aspekter de bildar till varandra. 

Jag brukar då kunna tona in mig på dessa energier – så att jag upplever dem i skrivande stund – även då jag skriver texten långt i förväg. Det är ganska fascinerande! Texterna kommer ofta till mig genom inre bilder, som jag sätter ord på. Ibland kommer orden före bilderna, men oftast kommer de samtidigt. Och fort brukar det gå – mina fingrar får kämpa för att hinna med dansen över tangentbordet!

Jag har så roligt medan jag skriver, eftersom jag inte själv vet vad det ska bli. Mina texter har ofta humoristiska, lekfulla inslag och påhittiga liknelser och metaforer – så det händer att jag brister ut i skratt. Och jag blir alltid påfylld av en stark livsglädje, ja en slags eufori i Hjärtat, medan jag skriver. Så för mig är det väldigt tydligt att detta skrivande är en del av min livsuppgift. För det är ju just så vi känner igen vår livsuppgift – det är Hjärtats Glädje som avslöjar vad din själ vill att du ska ägna dig åt här på Jorden.

Min mission är att hjälpa till i mänsklighetens Uppstigning genom att sprida livsglädje till folket. Och då menar jag inte på ett ytligt plan – som en stå-upp-komiker som får folk att skratta – utan snarare att vi alla ska hitta in till den djupgående glädjen som bor i Själen. Mitt motto är ”Livsglädje är vår sanna natur!”.

För att hitta din sanna glädje behöver du först gå igenom ditt mörker. Detta är också något som astrologin kan hjälpa oss med. Planeten Pluto och stjärntecknet Skorpionen är de som framförallt hjälper oss med detta. Och jag råkar själv ha Månen i Skorpionen, så någon ytlig individ är jag rakt inte. Skorpion-månen är den djupaste av dem alla, och också den som inte räds något mörker …

Utöver här i INSPIRE, kan du ta del av mitt astrologiska skrivande i min blogg på www.lisaaurelius.com , i facebookgruppen ”Astrokalendern” samt på facebooksidan ”Lisa Aurelius – Guldsolen Astrologi”. 

Jag har nyligen släppt min nya, alldeles egna bok: Astrokalendern 2023. Detta är verkligen en manifestation ur mitt Hjärtas innerliga livsglädje! Föregående år har jag varit medskapare till astrologiska kalendrar tillsammans med andra, men den här gången hade jag fria händer att göra det helt på mitt eget sätt, med hjälp av fina vänner som kan det här med layout, bildskapande etc.

Boken är en kombinerad astrologibok och veckokalender. Textdelen (cirka 100 sidor) består av bland annat kapitel om de olika planeterna, där du kan lära känna planetens energi, se när den går retrograd med mera. Och om du inte vet vad retrograd är, så är det bara att slå upp det – det finns ett kapitel om det också! Mycket av innehållet i boken är inte specifikt kopplat till året 2023, utan går bra att läsa redan nu.

I veckokalendern har jag denna gång valt att ta med alla planeternas möten (konjunktioner) och även ange stjärntecknen och gradtalen för dessa. Då kan du se hur allt är relaterat till ditt eget personliga horoskop. Ditt födelsehoroskop kan du få gratis på internet, sök på ”Free horoscope”. En annan nyhet i årets Astrokalender är att även halvmånar finns med, alltså inte bara nymånar och fullmånar. Halvmånen är en bra tidpunkt att stanna upp och reflektera. 

Min önskan med Astrokalendern är att den ska vara ett hjälpmedel på din utvecklingsresa. Det finns gott om dagligt skrivutrymme där du kan göra noteringar om dina tankar, känslor och upplevelser. Längst bak finns ett tjugotal anteckningssidor där du kan skriva mer. På så vis kan du följa din egen process och se hur du påverkas av olika energier. 

Om du inte redan har din personliga astrokarta, det vill säga ditt födelsehoroskop, så rekommenderar jag dig att skaffa det. Det kan du som sagt enkelt och kostnadsfritt göra genom att fylla i dina födelseuppgifter på någon astrologisida på internet. Du kan givetvis ha glädje av boken även om du inte har ditt eget horoskop – men min uppfattning är att den bästa vägen till att gå djupare inom astrologin är att relatera det till sina egna planeter.

Planeterna har dels en allmän påverkan på oss alla, kollektivt, genom de positioner de befinner sig i, i nuet. Men vars och ens födelsehoroskop inverkar samtidigt starkt, och gör att vissa astrologiska händelser berör dig mycket mer än andra. Allt detta kommer du att lära dig känna genom att medvetet följa astrologin. Boken passar både för den som redan är väl insatt i astrologi och för den som är ren nybörjare. Den är skriven på ett förklarande sätt, så att du inte behöver ha några förkunskaper, utan allt du behöver veta kan du läsa dig till.

Det kommer en dag när människan inte längre behöver astrologin. Men här och nu, i detta övergångsskede till Den Nya Tidsåldern, är den i mitt tycke en ovärderlig hjälp för att medvetandegöra, omfamna och förlösa allt mörker inom oss. Astrologin är en gåva till mänskligheten för att hjälpa oss i denna utmanande tid!

KORT OM PLANETERNA (För en djupare presentation av varje planet hänvisar jag till min bok Astrokalendern.)

SOLEN:

Solen är din livskraft, din vakna medvetenhet som upplever världen. Den är utgångspunkten för din livsupplevelse – ”huvudpersonen” skulle vi kunna säga. Solen är traditionellt ”Fadern” – men i denna tid upplever jag att Solens energi förändras. Den Nya Solen har även integrerat den feminina energin och är BÅDE yin och yang! Solen befinner sig en månad i varje stjärntecken och passerar hela zodiaken på ett år.

MÅNEN: 

Månen är din djupare livsupplevelse, den KÄNNANDE delen av dig. Din intuition, det undermedvetna, de minnen du bär med dig från barndom och tidigare liv. Det fördolda, det som ligger under ytan. Eftersom Månen är den som rör sig snabbast, är dess energi lättast att följa från dag till dag. Det mänskliga känslolivet skiftar lika snabbt som vädret! Månen befinner sig cirka 2,5 dygn i varje stjärntecken och passerar hela zodiaken på en månad.

MÅNENS NODER:

Månnoderna (de båda punkter där Månens bana korsar Solens bana) pekar ut vår livsväg. Den Södra Noden visar varifrån vi kommer och Den Norra vart vi är på väg. Månens Noder befinner sig cirka 1,5 år i samma stjärntecken och under denna period är det meningen att vi ska utveckla vissa sidor av vår personlighet och släppa taget om andra, som spelat ut sin roll.

MERKURIUS:

Merkurius representerar ditt sinne, ditt intellekt, din mentala verklighet – tankar, idéer, varseblivning. Allt som rör kommunikation är kopplat till Merkurius. Merkurius är en personlig planet som i denna tid genomgår en stor transformation – även kallad Uppstigning. Människans medvetande uppgraderas till högre nivåer – en högre oktav av Merkurius. Planeten vistas normalt cirka 3 veckor i samma stjärntecken. 

VENUS:

Venus är också en personlig planet som representerar din feminina aspekt, kopplad till ditt Hjärta. Venus styr din längtan, vad det är du vill ha och din mottaglighet, inspiration, kreativitet. När du har läkt såren i ditt Hjärta har du uppnått en stark Venus. Du upplever då inte din verklighet utifrån ”brist” utan snarare ”överflöd”. Venus är traditionellt kopplad till kärlek och pengar. Planeten stannar cirka en månad i samma stjärntecken.

MARS:

Mars är den tredje personliga planeten och han representerar din maskulina aspekt, kopplad till aktivitet, agerande. Mars är din drivkraft (även sexuell sådan), handlingskraft, mod. Utan Mars skulle inget hända i ditt liv. Mars har också krigiska tendenser såsom aggression och våld, men när Mars är förenad med Venus inom oss är han Hjärtats krigare som styrs av välvilja. Mars stannar cirka 7 veckor i varje stjärntecken.

JUPITER:

Jupiter är lyckoplaneten som expanderar och förstärker allt som kommer i hans väg. Det är en lättsam, positiv, hoppfull energi som alltid vill lyfta upp saker och ting till ett högre perspektiv och ge oss gynnsamma lärdomar för vår vidare utvecklingsresa. Jupiter älskar att dela ut välsignelser och guldstjärnor! Planeten befinner sig cirka 12 månader i samma stjärntecken.

SATURNUS:

Saturnus är karmaplaneten som representerar det förflutna, begränsningar, ramar. Hans energi kan upplevas som en sträng förälder och fungera som en bromskloss eller käppar i hjulet. Saturnus bjuder oss på prövningar – allt för vår utvecklings skull, förstås. Men det är även planeten för Manifestation i fysisk form – så det gäller att bli vän med Saturnus!Planeten stannar ungefär 2,5 år i varje stjärntecken.

URANUS:

Uranus är framtidsplaneten som står för genombrott, förändring och Högre insikter. Uranus representerar det Högre Jaget som ger oss snilleblixtar. Hans energi är alltid snabb och oberäknelig – oväntade händelser och plötsliga skiften är typiskt. Uranus är Uppvaknandets planet som eftersträvar Frihet från alla begränsningar! Han är styraren över den Nya Tidsåldern – Vattumannens Gyllene Tidsålder på Jorden. Planeten befinner sig cirka 7 år i varje stjärntecken.

NEPTUNUS:

Neptunus är Källan, det Allomfattande medvetandet. Drömmar och fantasi är kopplat till Neptunus. I Neptunus verklighet suddas alla gränser ut. Allt är flytande. Oneness. Denna planet är styraren över Fiskarnas Tidsålder som vi befunnit oss i de senaste 2000 åren på Jorden. Eftersom den sammanfallit med den Mörka Tidsåldern så är det Neptunus skuggsida som spelats ut i form av verklighetsflykt, illusioner, lögner med mera.

Neptunus befinner sig cirka 14 år i samma stjärntecken.

PLUTO:

Pluto är zodiakens verkliga tuffing som inte räds någonting! Pluto är Själens planet som går på djupet och transformerar. Död och pånyttfödelse! Pluto är en mycket viktig planet för vår utvecklingsresa, men på det mänskliga planet kan det vara smärtsamt när Pluto kommer i närheten. Han vill alltid konfrontera oss med våra rädslor, i syfte att vi ska befria oss från dem. Pluto befinner sig ungefär 20 år i varje stjärntecken.

KIRON:

Kiron är en asteroid som är känd under namnet ”The Wounded Healer” – den sårade helaren. Kiron visar oss våra ömma punkter, de sår som behöver läkas inom oss. Kiron har en elliptisk bana, vilket gör att han befinner sig olika lång tid i olika stjärntecken. Just nu är han i Väduren under åren 2019–2027 och hjälper oss att läka de sår som är kopplade till vår självuppfattning.

Lisa Aurelius